Středočeské inovační centrum Středočeský kraj

Považujete setkání pro Vás a Vaši práci za přínosné?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Jaké informace z představených výsledků průzkumu považujete pro svoji organizaci za nejpodnětnější?

Prosím ohodnoťte diskutované nástroje u kulatých stolů z hlediska vašeho zájmu o ně a přínosnosti pro Vás a ostatní subjekty v regionu (školní hodnocení 1-5):
  1 2 3 4 5
Partnerství znalostního transferu (Program OP PIK)
1
2
3
4
5
Expertní koučinkový program
1
2
3
4
5
Program Kreativní vouchery
1
2
3
4
5
Cílené propojování poptávky firem a nabídky výzkumných organizací
1
2
3
4
5
Zde prosím uveďte jiný diskutovaný nástroj, případně okomentujte výše uvedené nástroje:

Máte zájem i nadále navštěvovat akce pořádané Středočeským inovačním centrem a spolupodílet se na nastavení efektivních nástrojů podpory?
Jak hodnotíte celkově organizaci akce (školní hodnocení 1-5) a napište nám své případné podněty a návrhy ke zlepšení pořádané akce:
1
2
3
4
5

E-mail: